דף הבית בדק בית איתור רטיבות בבית ביקורת מבנים פרופיל המרכז
    פיקוח בניה מאמרים המלצות  
  לקבלת הצעת מחיר וייעוץ ראשוני צלצל עכשיו: 0544513748
 

 על רעידות אדמה וחיזוק מבנים

 

 בעריכת: אינג' אנדרי סלאבו: 0544513748

 

עוצמתה של רעידת אדמה נמדדת בסולם ריכטר. סולם ריכטר פותח בשנת 1935 על ידי הגאולוג צ'ארלס ריכטר (Charles Francis Richter) בשיתוף עם בֶ‏נו גוטנברג (Beno Gutenberg), שניהם מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה ("קאלטק").

סולם ריכטר מציג את עצמתן של רעידות אדמה בסקאלה לוגריתמית (לפי בסיס 10), כלומר עצמתה של רעידת אדמה שדרגתה 7 בסולם ריכטר גדולה פי 10 מזו של רעידת אדמה שדרגתה 6. הצורך בסקאלה לוגריתמית נובע מכך שעצמתה של רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה (9.5 בסולם ריכטר) גדולה פי 1,600,000,000 מזו של הרעידה החלשה ביותר שניתן למדוד. הדרגה (מגניטודה) בסולם ריכטר היא מדד יחסי של כמות האנרגיה שהשתחררה במוקד רעידת האדמה הבסיס למדידה הינו תנודה במרחק של 100 ק"מ ממוקד הרעש. מגניטודה של 1.0 בסולם ריכטר הינה תנודה של מאית מיקרון. מגניטודה של 2.0 היא תנודה של עשירית מיקרון. מגניטודה של 3.0 היא תנודה של מיקרון וכן הלאה.

 

כמות האנרגיה המשתחררת בין דרגה אחת לשנייה בסולם ריכטר שקולה לפי 30 מהדרגה הקודמת.כאמור, פרופסור ריכטר פיתח שיטה המאפשרת לקבוע את המגניטודה של האנרגיה שהשתחררה במוקד רעידת האדמה. על פי ריכטר, המגניטודה נקבעת על פי מידת התנודה בנקודת המדידה. כאשר התנודה גדלה פי 10 המגניטודה גדלה ביחידה אחת. כמו כן, כאשר המגניטודה גדלה ביחידה אחת, כמות האנרגיה שהשתחררה במוקד הרעש גדלה פי 30. לכל רעידת אדמה מגניטודה אחת בלבד והיא תמיד מתייחסת רק למוקד הרעש. העצמה החזקה ביותר שנמדדה הייתה של סדרת רעידות אדמה במגניטודה 9.5 בצ'ילה בשנת 1960 והנמוכה ביותר הייתה במגניטודה 2.

היות וסולם ריכטר מתאים למדידת רעידת אדמה עד דרגה שמונה, קהילת הגיאולוגים משתמשת לרוב בסולם מרקאלי, (MERCALI) אך בדיווחי התקשורת שנועדו לציבור הרחב, השימוש בסולם ריכטר עודנו נפוץ.

 

עובדות יסוד – אמיתות מקובלות בקרב המומחים

 •  רעידת אדמה שתחולל לאסון פתע רב נפגעים עלולה להתרחש בישראל בעוד שניות בסיכוי זהה לכך שתתרחש בעוד עשור או יובל, דחוף להיערך.

 •  במקום בו התרחשה בעבר רעידת אדמה, תתרחש רעידת אדמה נוספת, בעוצמה דומה.

 •   בישראל התרחשו בעבר רעידות אדמה קטלניות והן תתרחשנה גם בעתיד. בלתי אפשרי לחזות מתי, היכן ובאיזה עוצמה תהיה רעידת האדמה הקטלנית הבאה, למרות שניתן לחזות היכן תתרחשנה רעידות אדמה חזקות ולשער את עוצמתן (כהבדל בין ידיעת "עונות השנה" וידיעת מזג האוויר ביום מסויים).

 •  לאחר רעידת האדמה צפויות רעידות המשך – ERSHOCKS, רעידות ההמשך יכולות להיות חזקות ועלולות לגרום לנזקים נוספים.

 • היקף הנפגעים והנזקים יושפע מאד מעיתוי רעידת האדמה (בשעות היום / לילה, בימי חג או בימי עבודה וכו').

 •  התמוטטות מבנים גורמת למרבית האבידות בנפש, עד כדי 2/3 מהקורבנות.

 • בהיערכות לרעידות אדמה ובשיקום לאחריהן יש לממסד תפקיד מכריע. במענה ובשיקום-האנושי-הראשוני לאזרחים-מן-השורה תפקיד המכריע

 

הנחות יסוד – קביעות המבוססות על ניסיון אמפירי

 • ניתן להעריך את תוצאות הרעידה ולהעריך את מיקום אזורי הסיכון.

 • רעידת אדמה חזקה עלולה לגרום בתוך עשרות שניות, לחללים, פצועים, נעדרים, פליטים ולנזקים בהיקפים גדולים ועל פני שטח נרחב. צפויה פגיעה בחלקים משטחה של המדינה (אך לא כולה). פריסת הקורבנות והיקף הנזק יהיה בלתי אחיד. יהיו אזורים שיספגו הרס כבד, בינוני או קל ויהיו אזורים שלא יינזקו כלל.

 • היערכות ומענה נכונים במסגרת הידע והמשאבים הקיימים, עשויה לצמצם בשיעור משמעותי את מספר הקורבנות והנזקים. נדרשת היערכות בדרג של הפרט, השכונה, הרשות המקומית, המחוז והמדינה.

 • כיווני הפעולה המובילים בהיערכות הם: הקפדה על בניה תקנית והדרכת האוכלוסייה להתמודדות עם תוצאות רעידת האדמה. אלה גם אלה צריכים להישען על הערכת סיכונים שמבוססת על היסטוריה של רעידות אדמה, ידע מדעי אוניברסאלי, בשילוב חזון.

 • מענה לרעידת אדמה יחייב פעולה משותפת ומתואמת של אזרחים-מן-השורה בסיוע כלל

 • הגופים והארגונים, בין היתר של צה"ל, משטרת ישראל, משרדי הממשלה, מל"ח, הרשויות המקומיות ועוד, תוך ניצול כלל המשאבים והתשתיות של המדינה.

 •  יהיה צורך בקבלת סיוע ממדינות ומארגונים בינ"ל שונים.

 •  צפויה פגיעה בדרגות חומרה שונות בתשתיות חיוניות: חשמל, מים, ביוב, תקשורת, תחבורה, מערכת הבריאות. בשל הפגיעה במערכות התשתית, במיוחד במערכת התקשורת, צפוי קושי ביצירת תמונת מצב מלאה, נכונה וברורה.

 •  צפויה פגיעה בכל מערכות החיים ובמרבית מערך השירותים הניתנים לאזרח בזירה בה מתקיים אסון הפתע רב הנפגעים כולל שירותי החירום: שירותי חילוץ והצלה, עזרה ראשונה רפואית וטיפול רפואי דפיניטיבי, סעד, מזון ומצרכים חיוניים, שירותי תחבורה, שיכון, בנקאות, מסחר ועוד.

 • צפויות שריפות.

 •  צפויה פגיעה במתקנים המכילים חומרים מסוכנים.

 

מהו מבנה מסוכן ואיך מחזקים אותו?

קביעת מבנה מסוכן והוצאת צו על פי החוק בעניין, באה לאחר בדיקה של מהנדסי רשות מקומית. בעקבות כך, מקבלים הדיירים צו / הודעה מהרשות המקומית כי עליהם לתקן בתוך פרק זמן מוגדר את הליקויים ולעמוד בדרישות הרשות המקומית. במידה והתיקונים לא נעשים כנדרש, מגישה הרשות המקומית כתב אישום נגד הדיירים ובית המשפט עלול להטיל קנסות כבדים או סנקציות אחרות על הדיירים. כמו כן, קיום הליכים משפטיים נגד בעלי הדירות יכול להוות בעיה לדייר המבקש למכור את דירתו.

 

סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר בישראל ובעולם צופים רעידת אדמה בישראל. לא ניתן כמובן לחזות את המועד המדויק של התרחשותה אולם ברור כי יש להיערך לקראתה. כחלק מההערכות הוקמה בשנת 1999 וועדת היגוי ממשלתית הכוללת נציגים של משרדי הממשלה השונים, גופי חירום, מכוני מחקר וארגונים אזרחיים. וועדת ההיגוי עוסקת בכלל הנושאים הקשורים להכנות לקראת רעידת אדמה: הקמת מרכזי מידע, הכנת מענה רפואי, מניעת נזקים בתחום הבניה הקיימת והחדשה, חקיקה ועוד.

 

בישראל תקנות מחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה, התקנות הוכנסו לשימוש ב-1975 וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן. כחלק מההכנות לרעידת אדמה עלה הצורך בחיזוק מבנים קיימים שנבנו טרם כניסת התקנות לתוקף. אי לכך, בשנת 2005 גובשה תוכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמ"א 38), התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת יחידות דיור והרחבת יחידות דיור קיימות במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות עצמם, רבים מתושבי ישראל נמצאים בשלבים שונים של יישום התוכנית. על אף החשיבות הרבה ביישום התוכנית וחיזוק המבנים הרבים שנבנו בטרם קיומן של התקנות המחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה, לא הוקם גוף מקצועי המספק מידע עדכני לגבי אופן ואפשרויות המימוש הקיימות.

 

חיזוק מבנים ושיפור עמידותם בפני רעידת אדמה

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית הקובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה. במסגרת כך, התוכנית קובעת קריטריונים לזיהוי ואפיון של המבנים אותם יש לחזק.

 במסך זה ניתן לצפות בערים הכוללות מבני מגורים החשודים כטעוני בדיקה הנדסית לשיפור עמידותם.

 

התקנים והנהלים הישראליים הרלוונטיים כשמדובר בחיזוק מבנים קיימים הם:

ת"י 2413 בדיקה וחיזוק של מבנים קיימים

ת"י 413   תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה

ת"י 26     שיטות לבדיקת בטון

ת"י 466   חוקת הבטון

ת"י 1225 חוקת הפלדה

ת"י 940   ביסוס בניינים

 

 

 

חזרה למאמרים 

 

גז רדון

הרעש והשפעתו על איכות החיים ועל הבריאות

סדקים בבניינים

המים וצריכתם

חשיבות מדידת הפחמן החד חמצני CO

על רעידות אדמה וחיזוק מבנים

הפל קל - מה זה ומה הסכנות הטמונות בו

מפרט לשיקום

הרטיבות במבנים

 
ביקורת מבנים
בדק בית
איתור רטיבות במצלמה טרמית
מאמרים
המלצות
 
  צור קשר
שם  
דוא"ל  
טלפון  
תאור
  0544513748
 
 
מתן שירות בכל רחבי הארץ כולל ב תל אביב וגוש דן, ראשון לציון, רחובות, הרצליה, אזור השפלה, אשדוד, אשקלון, יבנה, חדרה וכו'
לפרטים והצעת מחיר :  0544513748 דוא"ל:  as321niromat@gmail.com
דף הבית פרופיל המרכז בדק בית בדיקת דירה מצלמה טרמית ביקורת מבנים

האתר נבנה ע"י  Nadlan2u.co.il