דף הבית בדק בית איתור רטיבות בבית ביקורת מבנים פרופיל המרכז
    פיקוח בניה מאמרים המלצות  
  לקבלת הצעת מחיר וייעוץ ראשוני צלצל עכשיו: 0544513748
 

על הקרינה

 
מהי קרינה אלקטרומגנטית? 
 
קרינה אלקטרומגנטית היא אנרגיה המועברת במרחב בצורת גל של שדות חשמליים ומגנטיים, הדוגמה המוכרת ביותר של קרינה אלקטרומגנטית היא האור שבאמצעותו אנו רואים, שני הגדלים העיקריים המאפיינים את הגל הם: התדירות הנמדדת ביחידות Hz (הרץ Hertz) או ביחידות MHz (קיצור של Mega Hertz - מיליון הרץ) ו-Giga Hertz ו-GHz (קיצור של - מיליארד הרץ), הרץ אחד היא תנודה אחת בשניה, בארץ משתמשים בתדירות של 50 הרץ.
 
קיימים שני סוגי קרינה: מייננת (קרינה המסוגלת לגרום לשינויים בחומר הנחשף לה, כמו קרינה רדיואקטיבית) ובלתי מייננת. רוב המכשירים הפולטים קרינה בסביבתנו בהם משדרי רדיו, מכשירי מיקרוגל, אנטנות סלולריות וטלפונים ניידים, פולטים קרינה לא מייננת. 
 
אמנם, חלק מהקרינות הנפלטות מחומרים רדיואקטיביים ומכונות רנטגן (קרני X וקרינת גמא) נמנות עם הקרינות האלקטרומגנטיות, אולם הבדלי תדרים הופכים אותן לשונות מאוד זו מזו. הן שונות זו מזו בדרך יצורן, בשימושיהן, בסיכוניהן, באמצעי המיגון, במכשירי המדידה וכמעט מכל בחינה אפשרית, באותה מידה שאור רגיל שונה מקרינת רנטגן.
 
עוצמת הגל, או במינוח מדוייק יותר צפיפות ההספק של הגל, נמדדת ביחידות של מיליוואט לסמ"ר (mW/cm2) או וואט למ"ר (W/m2). קרינה אלקטרומגנטית שתדירותה בתחום אופייני של KHZ100 ועד  300GHz נקראת "קרינת רדיו". 
 
האם הטלפונים הסלולריים פולטים קרינה?
 
כן, הטלפונים משדרים, כלומר, פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום התדרים הקרויים תדרי רדיו (Radio Frequency או בקיצור RF), קרינה זו היא מהסוג המשמש את כל סוגי התקשורת האלחוטית - תחנות רדיו וטלוויזיה, טלפונים אלחוטיים, מכשירי קשר ניידים וכו' ובלעדיה לא תיתכן תקשורת אלחוטית. כיום מתבצע השידור בתחום תדרים טיפוסי של 800-960 MHz ובתחום תדרים גבוה יותר (1800 - 1900 MHz). 
 
הקרינה משודרת בעיקר מהאנטנה ובמידה מועטה יותר מחלקיו האחרים של המכשיר. הספק השידור המרבי המשודר ע"י הטלפון נמדד בוואטים (W) והוא נע על פי רוב בתחום 0.25 - 0.6W בממוצע. ההספק המרבי שמסוגל הטלפון לשדר תלוי בשיטת השידור ובדגם הספציפי של המכשיר .
גופינו רגיש בעיקר לפולסים בתדר נמוך כשל גלי המוח ,אלפא, ביתא, דלתא, תטא בין 0 ל- 30 הרץ בערך, מערכות סלולריות הפועלות בשיטות מיתוג שונות פולטות בין היתר תדרים אלו וגורמות במקרים מסויימים להפרעות נוירולוגיות חמורות בגופנו.  
 
ככלל, הטלפונים הסלולריים הראשונים שידרו הספקים גבוהים יותר אולם השאלה החשובה אינה מהו ההספק המשודר על ידי הטלפון, אלא מהי רמת הקרינה המגיעה לראש (או לאזור אחר הקרוב למכשיר) ובמינוח המקצועי, מהי רמת החשיפה (exposure). 
 
היחידה  SAR (ראשי תיבות של Specific Absorption Rate) היא יחידה שמודדת את רמת הקרינה הנספגת ברקמה הביולוגית. רמת החשיפה (או ליתר דיוק קצב החשיפה) מוגדרת כקצב בליעת האנרגיה האלקטרומגנטית ביחידת משקל של רקמת הגוף, הגודל המודד אותה נקרא במינוח המקצועי  Specific Absorption Rate ובקיצור SAR והיחידות הן וואט לק"ג (W/kg) או מיליוואט לגרם (mW/g). רמת החשיפה תלויה בעיקר בהספק של השידור מהטלפון ובכיוונו וכן במרחקו של הטלפון מהראש (או מהגוף).
 
בהעדר מידע מלא אודות נזקים בריאותיים כתוצאה מקרינה בלתי מייננת או הסכמה מדעית על נזקים אפשריים, עדיפה זהירות יתרה על פני שאננות יתר לכן יש מקום ליזום פעולות לשם הקטנת הסכנות הפוטנציאליות הכרוכות בחשיפה למוקדי שידור ולטלפונים סלולאריים ובתוך כך ליישם מקדמי בטחון גבוהים יותר, כל זאת במטרה לספק הגנה מקסימלית לציבור מתוך הבנה כי יתכן שעד שיהיו בידינו מסקנות מדעיות שאין עליהן עוררין, יגרמו נזקים לכלל האוכלוסיה או לאוכלוסיה מסויימת.
 
 כיצד יודעים מהי רמת ה-SAR מהטלפון? 
 
מדובר במדידה מעבדתית סבוכה ויקרה שבמסגרתה מפעילים טלפון סלולרי בהספק מרבי ובצורה מבוקרת ליד דגם המדמה במדויק ראש של אדם (Phantom). באמצעות מדי קרינה זעירים מבצעים סריקה בתוך הראש המלאכותי ומודדים את העוצמה בכל נקודה ונקודה בו, המדידה צריכה להתבצע על פי תקנים בינלאומיים קפדניים. קיימים כיום שני תקנים כאלה: אמריקני ואירופי הנותנים תוצאות שונות זו מזו. שיטה פחות מקובלת לקביעת רמות ה-SAR הינה באמצעות סימולציות מחשב מורכבות. נדגיש: לא ניתן לבצע מדידה כזו באמצעות מכשירי מדידה רגילים.
 
הסף הבריאותי והסף הסביבתי
הסף הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי, הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'. הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (1998ICNIRP ) הפועלת בארגון הבריאות העולמי, המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. 
 
הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד. 
הסף הסביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם. הסף נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנלקחו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים, הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת. 
באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות ופארקים, המשרד אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי. 
 
בחודש ינואר 2009 פרסם הממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד להגנת הסביבה את הכללים לפיהם נבחנות בקשות למתן היתרי הקמה והיתרי הפעלה על-פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006, זאת מבחינת היבטי ערכי הסף הבריאותיים והסביבתיים המותרים ביחס לתדר.
מטרת החוק היא להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת קרינה, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.
 
המשרד להגנת הסביבה קבע סף חשיפת בני אדם לקרינה מתנורי מיקרוגל של 1 מיליוואט לסמ"ר.
 
 
 
ביקורת מבנים
בדק בית
איתור רטיבות במצלמה טרמית
מאמרים
המלצות
 
  צור קשר
שם  
דוא"ל  
טלפון  
תאור
  0544513748
 
 
מתן שירות בכל רחבי הארץ כולל ב תל אביב וגוש דן, ראשון לציון, רחובות, הרצליה, אזור השפלה, אשדוד, אשקלון, יבנה, חדרה וכו'
לפרטים והצעת מחיר :  0544513748 דוא"ל:  as321niromat@gmail.com
דף הבית פרופיל המרכז בדק בית בדיקת דירה מצלמה טרמית ביקורת מבנים

האתר נבנה ע"י  Nadlan2u.co.il